Nabízím provedení projekčních prací:

(Projekční činnost provádím po domluvě po celém území ČR)

- projekty pozemních staveb:

- rodinné domy, bytové domy, haly, polyfunkční objekty

- stavební úpravy (rekonstrukce) stávajících objektů, přístavby, nástavby, půdní vestavby

- statické výpočty, statické posudky, statické průzkumy

- statické výpočty a návrhy nových nosných konstrukcí:

dřevěných - krovy, stropní konstrukce, přístřešky

 

železobetonových - stropní konstrukce, sloupy, stěny, průvlaky, schodiště, základy

 

zděných - stěny, pilíře a sloupy z různých zdících materiálů

 

ocelových - konstrukce ocelových skeletů, rámů, krovů, schodišť

- statické posudky a návrhy posílení nosných konstrukcí stávajících - při stavebních úpravách a změnách užívání:

dřevěných - posudky krovů při změnách zatížení od krytiny nebo od nových půdních vestaveb, provádění nových vikýřů, posudky stropních konstrukcí při změnách zatížení od nových podlah, příček a užitného zatížení

 

železobetonových - posouzení železobetonových konstrukcí (základy, stropy, svislé konstrukce) při změnách zatížení podlah, příček a užitného zatížení, posouzení železobetonových konstrukcí při provádění nástaveb na stávající objekty

 

zděných - posouzení zděných konstrukcí (svislé konstrukce) při změnách zatížení podlah, příček a užitného zatížení, posouzení zděných konstrukcí při provádění nástaveb na stávající objekty

 

ocelových - posouzení ocelových nosníků jako překladů při bourání nových otvorů v nosných stěnách, návrh ocelových nosníků při posilování stropních konstrukcí při změnách zatížení, návrh ocelových konstrukcí a rámů při úpravách krovů

 

- návrhy montovaných stropních konstrukcí

Heluz, Wienerberger, …

železobetonové stropní panely (Prefa, …)

panely předpjaté (Spiroll,Goldbeck, …)

 

- návrhy tvaru a výztuže železobetonových opěrných stěn

- návrh a zpracování projektové dokumentace statického zajištění porušených objektů pomocí ocelových předpínaných lan Monostrand

 

Statické výpočty jsou prováděny pomocí programového vybavení firmy FINE.

Výkresová dokumentace je zpracována pomocí systému AutoCAD LT 2012 a CADKON stavební konstrukce.

Ing. Michal Jungwirth, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Kancelář: Kasárenská 4, 695 01 Hodonín

telefon : +420 603 976 430

e-mail: KSSMJ@seznam.cz